F.A.Q.

Aká je odporúčaná intenzita jazykových kurzov?

Správna intenzita výučby je veľmi dôležitá pri štúdiu jazykov.
Intenzitu kurzu vo veľkej miere ovplyvňuje účel štúdia a vaše očakávania.
Ak chcete rozvíjať svoje jazykové schopnosti postupne, je odporúčaná intenzita výučby 2x90 minút za týždeň. Pri individuálnej výučbe detí je odporúčaných 2x60 minút. Ak sa potrebujete rýchlo pripraviť na pracovný pohovor, cestu do zahraničia, prezentáciu a pod., vaše štúdium je kratšie a intenzívnejšie, hodiny môžete mať aj denne.

Ako sa môžem prihlásiť do kurzu?

Každý uchádzač absolvuje vstupný pohovor, kde zisťujeme vaše potreby a očakávania a snažíme sa pre vás ušiť kurz na mieru. Oboznámime vás s metódou výučby a priebehom vyučovacieho procesu a ústne otestujeme vaše jazykové schopnosti a zaradíme vás na príslušnú jazykovú úroveň podľa  Európskeho referenčného rámca. Prihlásiť sa na vstupné otestovanie môžete na tel. č. 0905220880 alebo mailom na info@skolaseven.sk

Mám záujem o skupinový kurz.

Záujemcovia o štúdium v skupinovom kurze absolvujú vstupný pohovor so zaradením na príslušnú jazykovú úroveň. Ak je na danej úrovni dostatočný počet uchádzačov, minimálne 4, snažíme sa dohodnúť termín výučby, ktorý vyhovuje všetkým a začať čím skôr. Intenzita výučby je 2x90 minút za týždeň. Kurzy otvárame v priebehu celého roka.

Môžem sa pridať do prebiehajúceho skupinového kurzu?

Ak nestihnete začiatok kurzu, nie je problém pripojiť sa kedykoľvek do výučby v priebehu celého roka, maximálny počet študentov v skupine je 6.

Dostanem po absolvovaní kurzu certifikát?

Naša škola vydáva interné osvedčenia o úrovni kurzu, ktorý ste absolvovali. Študenti dostávajú osvedčenia po absolvovaní celého kurzu na príslušnej jazykovej úrovni.

Nemôžem prísť na hodinu, prepadne mi?

Individuálnu hodinu a hodinu DUO je možné zrušiť deň vopred do 16.00 hod. Ak ju zrušíte po tomto termíne, hodina vám prepadá. Načas zrušenú hodinu odporúčame nahradiť v inom termíne v danom mesiaci po dohode s lektorom.
Hodinu v skupinovom kurze nie je možné zrušiť, viete si ale dohodnúť skrátenú hodinu s vysvetlením a precvičením prebratého učiva, aby ste nič nezmeškali.