Firemné kurzy

Obchodná angličtina

V dnešnej dobe je už takmer nemožné obchodovať bez toho, aby ste komunikovali v angličtine. Získať istotu na obchodných rokovaniach, mítingoch, pri telefonovaní či prezentáciách môžete pri absolvovaní jedného z našich kurzov:

Všeobecný kurz Business English

Široký záber tém zameraných na praktické využitie v pracovnom prostredí pre všetky jazykové úrovne od začiatočníkov po pokročilých:

 • Spoločnosť a organizačná štruktúra spoločnosti
 • Projekty
 • Služby a zákazníci
 • Bezpečnosť na pracovisku
 • Práca v tíme
 • Inovácie
 • Motivácia
 • Kariéra

 Získate komunikačné zručnosti:

 • Prezentovanie návrhov, rozhodnutí, plánov, produktov a služieb
 • Vyjednávanie, riešenie problémov
 • Spoločenská konverzácia
 • Vysvetlenie procesov a postupov
 • Navrhovanie, odporúčanie, diskutovanie na mítingoch a tele konferenciách a pod.

Špecializovaný kurz Business English

Požadovaná znalosť angličtiny je na úrovni stredne pokročilý – intermediate

Špecializácie:

Prezentácie

Kurz zameraný na efektívnu prípravu prezentácie, štruktúrovanie prezentácie, slovnú zásobu a frázy užitočné pre prezentovanie vizuálov, popis grafov a diagramov, používanie číselných údajov, zodpovedanie náročných otázok, reč tela, zvládnutie stresu a pod.

Projektový manažment

Kurz zameraný na zvládnutie efektívnej komunikácie pri manažovaní projektov, interkultúrne rozdiely pri práci na medzinárodných projektoch, manažovanie tímu od úvodného kick-off mítingu až po jeho ukončenie.

Financie a učtovníctvo

Cieľom kurzu je rozšírenie slovnej zásoby z oblastí financií a účtovníctva, porozumenie formulárov a dokumentov používaných v účtovníctve, opisovanie grafov a finančných prehľadov, daňové systémy, rozpočty a pod.

Ľudské zdroje

Kurz zameraný na témy týkajúce sa prijímania a výberu pracovníkov, rozvoja ľudských zdrojov, odmeňovania, pracovno-právnych vzťahov a pod.

Telefonovanie

Kurz zameraný na zvládnutie efektívnej komunikácie počas telefonovania, dohodnutie a potvrdenie stretnutí, zanechanie odkazu, podávanie návrhov a reagovanie na návrhy, riešenie problémov a sťažností a pod.

Mítingy

Cieľom kurzu je zdokonaliť si komunikačné zručnosti potrebné pre efektívnu účasť na mítingoch, vedenie mítingov, vyjadrenie názorov, pripomienok, reagovanie na ponuky, vysvetlenie príčiny , hlasovanie, potvrdenie rozhodnutí a uznesení a pod.

Čo môžete očakávať na hodine?

 • Aktuálne témy, živé diskusie rôzneho zamerania týkajúce sa života spoločnosti, v ktorých získate novú biznisovú slovnú zásobu a naučíte sa prezentovať svoje názory a postoje, vyjednávať, argumentovať a riešiť konfliktné situácie

 • Množstvo autentického on-line materiálu, najnovšie interaktívne učebné materiály pripravené úspešnými top manažérmi

 • Zameranie na praktické využitie jazyka v rôznych situáciách, napr. na mítingoch, pri prezentácii, vyjednávaní, telefonovaní, písaní emailov a pod.

 • Konverzačný spôsob výučby, precvičovanie gramatiky a novej slovnej zásoby v konverzácii

 • Dôraz na hovorenú stránku jazyka, minimálne 50% času hovoríte vy

 • Možnosť vybrať si kurz Všeobecnej obchodnej angličtiny alebo špecializácií ako sú Prezentovanie, Projektový manažment, Mítingy, Financie a účtovníctvo a pod.

1.

Individuálne riešenie 1-to-1
flexibilné a efektívne

Ideálne pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť jazyk čo najrýchlejšie, ale sú zaneprázdnení, a tak flexibilita je pre nich dôležitá.

Čo ponúka?

 • Individuálny prístup
 • Rýchle výsledky
 • Kurz šitý na mieru
 • Flexibilný rozvrh
 • Možnosť objednať si alebo zrušiť hodinu deň vopred do 14:00
od 149€Mám záujem
2.

Duo/Trio
rýchly pokrok v malom

Ideálne pre kolegov, priateľov alebo dvojice.

Čo ponúka?

 • Skupiny dvoch alebo troch študentov
 • Dynamické hodiny
 • Individuálny prístup
 • Rýchle napredovanie
 • Pravidelný rozvrh
 • Rozumná cena
od 199€Mám záujem
3.

Skupinové kurzy
ekonomické a výhodné

Ideálne pre ľudí, ktorí sa chcú učiť v skupine.

Čo ponúka?

 • Malé skupiny 4-6 študentov
 • Pravidelný rozvrh
 • Rovnaká úroveň jazykových zručností u všetkých účastníkov
 • Motivovanie ostatnými účastníkmi kurzu
 • Výhodná cena
od 49€Mám záujem
od 96 €/mes.Mám záujem
od 40 €/mes.Mám záujem
od 28 €/mes.Mám záujem

Cena kurzu závisí od intenzity výučby, prehľad cien nájdete v cenníku.