O nás

Prečo SEVEN? Efektivita našej práce stojí na siedmych pilieroch:

1. Profesionálne služby
2. Kvalitný lektorský tím
3. Kurzy šité na mieru
4. Optimálne podmienky pre vaše napredovanie
5. Konverzačná metóda výučby
6. Inovatívne metódy a interaktívne materiály
7. Motivovanie, podporovanie, rešpektovanie

Náš tím

  • Dobrý lektorský tím je základom spokojnosti klienta a preto naša jazyková škola disponuje tímom skúsených kvalifikovaných lektorov s dlhoročnou učiteľskou praxou.
  • Dôraz kladieme na neustále štúdium našich lektorov, preto sa zúčastňujú metodických tréningov pre učiteľov v anglickom Canterbury.
  • Každý lektor sa snaží vytvárať priateľskú, tvorivú a motivujúcu atmosféru, máme na zreteli individuálny rozvoj každého študenta.
  • Hodiny obohacujeme inovatívnymi metódami a zdrojmi, vždy snažíme sa študentom ponúknuť „challenge“ a udržať ich záujem o cudzie jazyky a kultúry.