Slovenčina pre cudzincov

ECL skúška

Ponúkame prípravu na ECL skúšku zo slovenského jazyka.

ECL „European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages“ je systém jazykových skúšok vypracovaný odborníkmi medzinárodného Konzorcia v Londýne za podpory Európskej únie. Ide o jednotný systém jazykových skúšok pre jazyky štátov Európskej únie.

Cieľom Konzorcia je zabezpečenie štandardizovaného systému akceptovateľného a medzinárodne uznávaného merania jazykových zručností z európskych jazykov v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazykové znalosti. Záujemcovia tak majú možnosť absolvovať medzinárodne porovnateľné skúšky z jednotlivých jazykov bez potreby ďalších procesov ich úradného uznania. Každý absolvent dostáva medzinárodne platné osvedčenie, ktorým vie preukázať svoju znalosť jazyka pri štúdiu alebo v zamestnaní.

ECL certifikát zo slovenského jazyka testuje schopnosť používať jazyk v ústnej i písomnej forme na úrovniach obtiažnosti A2, B1, B2 a C1.

Podrobné informácie nájdete na http://eclexam.eu

1.

Individuálne riešenie 1-to-1
flexibilné a efektívne

Ideálne pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť jazyk čo najrýchlejšie, ale sú zaneprázdnení, a tak flexibilita je pre nich dôležitá.

Čo ponúka?

 • Individuálny prístup
 • Rýchle výsledky
 • Kurz šitý na mieru
 • Flexibilný rozvrh
 • Možnosť objednať si alebo zrušiť hodinu deň vopred do 14:00
2.

Duo/Trio
rýchly pokrok v malom

Ideálne pre kolegov, priateľov alebo dvojice.

Čo ponúka?

 • Skupiny dvoch alebo troch študentov
 • Dynamické hodiny
 • Individuálny prístup
 • Rýchle napredovanie
 • Pravidelný rozvrh
 • Rozumná cena
3.

Skupinové kurzy
ekonomické a výhodné

Ideálne pre ľudí, ktorí sa chcú učiť v skupine.

Čo ponúka?

 • Malé skupiny 4-6 študentov
 • Pravidelný rozvrh
 • Rovnaká úroveň jazykových zručností u všetkých účastníkov
 • Motivovanie ostatnými účastníkmi kurzu
 • Výhodná cena
od 96 €/mes.Mám záujem
od 40 €/mes.Mám záujem
od 28 €/mes.Mám záujem

Cena kurzu závisí od intenzity výučby, prehľad cien nájdete v cenníku.