Referencie

Naša spoločnosť počas svojho dlhoročného pôsobenia získala množstvo klientov. Spomedzi veľkého množstva klientov vyberáme tých najvýznamnejších:

  • Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
  • Slovenský hydrometereologický ústav
  • Slovenská pošta
  • Steelcon Slovakia s.r.o.
  • U.S. Steel Košice
  • RWE
  • NESS KDC
  • IOM
  • NasoPhlex Slovakia s.r.o.