Objednať

 

Objednajte sa na vstupný  informatívny pohovor a ukážkovú hodinu a my:

  • pripravíme pre vás kurz šitý na mieru
  • predstavíme vám spôsob výučby a učebný materiál
  • otestujeme vaše jazykové schopnosti 
  • zaradíme vás na príslušnú jazykovú úroveň podľa  Európskeho referenčného rámca

Vyhlásenie dotknutej osoby

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade  so  zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa SEVEN Language School, STN s.r.o. so sídlom 

Garbiarska 16, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto , IČO: 50341049 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 39204/V, bol/a som poučená o svojich právach a súhlasím so spracúvaním požadovaných osobných údajov.