Cenník

V cene kurzu je:

  • Ústne preskúšanie a zaradenie na jazykovú úroveň podľa Európskeho referenčného rámca
  • Možnosť zakúpenia si študijných materiálov za zvýhodnené ceny v škole
  • Odporúčania na samoštúdium
  • Záverečné testovanie
  • Interný certifikát po absolvovaní kurzu

Angličtina pre dospelých, deti a mládež, príprava na maturitu a príprava na certifikáty.

 

   Cena za 40 min  Cena za 50 min 
Slovenský lektor Zahraničný lektor Slovenský lektor Zahraničný lektor
  Individuálna hodina 15 EUR   20 EUR   16 EUR   22 EUR  
  DUO / Dvaja študenti 8,50 EUR   11 EUR   9,50 EUR   12 EUR  
  TRIO / Traja študenti 6,50 EUR   8,50 EUR   8  EUR   11 EUR  
  Skupina 4 študentov 5 EUR   6,50 EUR   6 EUR   8 EUR  

 

  • Platba za kurz je možná mesačne. V danom mesiaci zaplatíte za presný počet odobratých hodín.
  • Učebný materiál nie je v cene kurzu.

 

Firemné kurzy

   Cena za 45 min  Cena za 60 min 
Slovenský lektor Zahraničný lektor Slovenský lektor Zahraničný lektor
  Individuálna hodina 16 EUR   18 EUR   18 EUR   22 EUR  
  DUO / TRIO 16 EUR   18 EUR   18 EUR   22 EUR  
  Skupina 4-6 študentov 16 EUR   18 EUR   18 EUR   22 EUR  

 

  • Odporúčaná intenzita výučby je 2x90 min. týždenne.
  • Pri vyššom počte odobratých hodín vám radi poskytneme zľavu.
  • Kurzy prebiehajú v priestoroch firmy.