Certifikát Cambridge English: First (FCE)

21. 08. 2017

FCE certifikát patrí medzi najrozšírenejšie certifikáty Cambridge English. Je to medzinárodne uznávaný certifikát na úrovni B2, ktorým môžete preukázať vašu znalosť jazyka na úrovni stredne pokročilý. To vám umožní zlepšiť svoje postavenie na trhu práce, alebo študovať v kurzoch, ktoré sú vedené v anglickom jazyku. Môže nahradiť maturitnú skúšku, ale často krát je iba dobrou motiváciou. FCE je cestou k vyšším stupňom certifikátov CAE (Certificate in Advanced English) a CPE (Certificate of Proficiency in English).


Absolvovať môžete dva tipy skúšok: Cambridge English: First (FCE) a Cambridge English: First for Schools. Aký je medzi nimi rozdiel? Jediný rozdiel je vo formulácii tém a obsahu, pričom FCE for Schools je prispôsobený študentom stredných škôl vo veku 14-18 rokov, čo zvyšuje motiváciu študentov učiť sa, nakoľko témy sú blízke ich záujmom. Obidve skúšky majú rovnakú podobu a rovnakú úroveň náročnosti. Taktiež certifikáty sú identické, na certifikáte nie je nikde uvedené, že sa jedná o verziu “for Schools“.


Skúška preverí vašu úroveň vedomostí z anglického jazyka zo všetkých zručností: čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie, a taktiež z gramatiky a slovnej zásoby. V písomnej správe, ktorú dostanete po absolvovaní skúšky, sú výsledky z jednotlivých častí skúšky, a tiež komplexný výsledok skúšky. Jednotlivé zručnosti sa hodnotia samostatne, z každej časti skúšky získate určitý počet bodov. Podmienkou pre úspešné absolvovanie skúšky je získať 60% z celkového počtu bodov, pričom túto úroveň nie je nutné dosiahnuť v každej časti skúšky.


Pre úspešné absolvovanie skúšky by ste mali vedieť:

  • Napísať krátku správu a email
  • Vyjadriť svoj názor a viesť po anglicky detailný rozhovor
  • Porozumieť všeobecnej angličtine v televízii a novinách


K získaniu certifikátu je potrebné v teste získať minimálne 160 bodov. Celkový výsledok skúšky určí vašu celkovú úspešnosť, ktorá je hodnotená jedným z nasledujúcich hodnotiacich stupňov: „A“, „B“ alebo „C“.


V prípade získania celkového skóre 140-159 získate Statement of Results a certifikát, ktoré preukazujú vašu jazykovú úroveň B1. Svoje výsledky skúšky si môžete overiť on-line 4-6 týždňov po skúške na Free online results service v dokumente Statement of Results.

Obsah a formát skúšky

 

Čas Počet častí / otázok Čas Obsah, počet slov Váha v
celkovom
hodnotení
Reading and Use of English 7 častí /
52 otázok
1 hod. 
15 min.
Preukážte, ako viete narábať s rôznymi textami,
ako fikcia, noviny a časopisy. Testuje vašu gramatiku a slovnú zásobu rôznymi úlohami.
40%
Writing 2 úlohy 1 hod.
20 min.
Vytvorite dve rozličné písomné práce napr. list, report, hodnotenie, alebo esej. 20%
Listening 4 časti /
30 otázok
40 min. V tejto časti musíte byť schopný sledovať a rozumieť rôznym nahrávkam, napr. každodenná komunikácia, prezentácia a televízne noviny. 20%
Speaking 4 časti 14 min. Hovorenie:
- so skúšajúcim
- s iným kandidátom
- o sebe
20%

 

Späť na články