Slovesné časy v angličtine

21. 08. 2017

Anglické časy sa mnohým študentom zdajú príliš komplikované, no v skutočnosti nie sú také náročné. V angličtine, podobne ako v slovenčine, použitím správneho času vyjadrujeme, či činnosť alebo dej prebieha v minulosti, prítomnosti alebo budúcnosti.

Pre správne zvládnutie slovesných časov je dôležité ovládať nielen ich správnu formu, ale hlavne vedieť, v ktorej situácii je použitie danej formy vhodné. Tabuľka vám poskytne prehľad o tom, koľko časov v anglickom jazyku používame. Ich správne používanie si osvojíte v priebehu štúdia angličtiny praktickým precvičovaním a používaním v komunikácii od jednoduchších situácií na nižších jazykových úrovniach po celkové zvládnutie na tých vyšších.

  Past Present Future
Simple I wrote emails
yesterday.
I write emails
every day
I will write emails
tomorrow.
Continuous I was writing emails
when you arrived.
I am writing emails
right now.
I will be writing emails
when you arrive.
Perfect
simple
I had written all emails
when you arrived.
I have written all emails. I will have written all emails
by the time you arrive.
Perfect
continuous
I had been writing emails
for 2 hours when you arrived.
I have been writing emails
for 2 hours.
I will have been writing emeils
for 2 hours when you arrive.

 

Späť na články