Pracovný pohovor v angličtine II

21. 08. 2017

Ako odpovedať na otázky týkajúce sa vášho životopisu

Téma „Povedzte nám niečo o vašich pracovných skúsenostiach“ patrí medzi kľúčové, na ktoré sa musíte perfektne pripraviť. Je to vaša šanca odprezentovať vaše schopnosti, predať sa a poskytnúť personalistovi dôvody, prečo práve vy ste tým vhodným kandidátom na danú pozíciu. 

Typický kandidát zvyčajne opíše svoje pracovné skúsenosti od prvých až po súčasné a sústredí svoju prezentáciu na názvy svojich pracovných pozícií a mená spoločností, pre ktoré pracoval. Avšak respondenti s týmto postupom hovoria budúcemu zamestnávateľovi iba to, čo o nich už vie z ich životopisu a pripravia sa o príležitosť zvýrazniť svoje pozitíva.

Preto BUĎTE SELEKTÍVNY

Využite tak šancu urobiť priaznivý prvý dojem na začiatku rozhovoru tým, že prezentujete svoj životopis selektívnejším spôsobom. Mali by ste zdôrazniť najpresvedčivejšie prvky vašich skúseností, nemusíte spomenúť všetko, čo ste urobili. Pripravte sa analýzou najdôležitejších požiadaviek na záujemcu o pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Potom vyberte relevantné silné stránky vašej práce, skúseností, akademickej a dobrovoľníckej histórie, ktoré najlepšie preukážu, že máte správne predpoklady pre danú pozíciu.

ZAMERAJTE SA NA SVOJE ÚSPECHY A ZRUČNOSTI

Namiesto nevýrazného vymenúvania vašich pozícií a zodpovedností uvádzajte kľúčové úspechy a špecifikujte svoje zručnosti, ktoré vám umožnili tieto úspechy dosiahnuť. Nezabudnite spomenúť, ako ste k úspechu prispeli a akú hodnotu ste predošlému zamestnávateľovi priniesli. Snažte sa prezentovať svoj prínos opisom konkrétnych situácií, ktoré ste vyriešili a výzvy, s ktorými ste si poradili.

NEMUSÍTE SPOMENÚŤ VŠETKO Z VÁŠHO ŽIVOTOPISU

Nebojte sa vynechať pracovné miesta, ktoré nie sú relevantné alebo pôsobivé a odchýliť sa od chronologickej prezentácie. Na konci vašej prezentácie by personalista mal mať jasnú predstavu o vašich 5 - 7 kvalitách a zručnostiach, ktoré vám umožnia vykonávať danú prácu na vysokej úrovni.

Je dôležité, aby ste boli presný, keď rozprávate o svojej pracovnej histórii. A keďže pracovný pohovor je stresujúci, ľahko sa môže stať, že zabudnete na niektoré dôležité údaje o vašich skúsenostiach. Preto si pripravte a precvičte svoju prezentáciu vopred a nezabudnite si priniesť svoj životopis na pracovný pohovor.

Pri príprave na pohovor majte na pamäti fakt, že takmer každý uchádzač si po pracovnom pohovore vyčíta:               MAL SOM SA PRIPRAVIŤ LEPŠIE!

Späť na články